En aquestes sessions el que pretenem és treballar unes habilitats i aptituds que són la base de qualsevol aprenentatge.

Observar: capacitat per a fixar-se en alguna cosa.

Rebre: capacitat per a acollir els estímuls auditius i visuals.

Analitzar, Sintetitzar, Comprendre, Criticar: com la capacitat de veure des de perspectives, diverses.

Investigar, Comunicar:com la capacitat d’expressar el que se sent o pensa.

Preguntar, Fer analogies: com capacitat de relacionar semblances entre coses diferents.

Prendre decisions: actuar lliurement per a resoldre un problema.

Repetir: capacitat per a obtenir un producte idèntic a l’original.

Fer: capacitat per a dur a terme una feina.

Organitzar: capacitat per a interpretar, articular i manipular les informacions visuals o auditius que tenen significat.

Deixar temps al silenci,per estructurar el pensament.

Jugar: així obrim pas a les relacions.

Aprendre dels errors.

Avaluar: com a capacitat d’atorgar valor.