En aquestes sessions el que pretenem és treballar unes habilitats i aptituds que són la base de qualsevol aprenentatge.
Observar: capacitat per a fixar-se en alguna cosa.
Rebre: capacitat per a acollir els estímuls auditius i visuals.
Analitzar, Sintetitzar, Comprendre, Criticar: com la capacitat de veure des de perspectives, diverses.
Investigar, Comunicar:com la capacitat d’expressar el que se sent o pensa.
Preguntar, Fer analogies: com capacitat de relacionar semblances entre coses diferents.
Prendre decisions: actuar lliurement per a resoldre un problema.
Repetir: capacitat per a obtenir un producte idèntic a l’original.
Fer: capacitat per a dur a terme una feina.
Organitzar: capacitat per a interpretar, articular i manipular les informacions visuals o auditius que tenen significat.
Deixar temps al silenci,per estructurar el pensament.
Jugar: així obrim pas a les relacions.
Aprendre dels errors.
Avaluar: com a capacitat d’atorgar valor.

Leave Your Reply