El joc heurístic és una activitat de joc dirigida als infants d’entre 12 i 24 mesos.

El joc heurístic amb objectes és una activitat que aprofita les accions espontànies dels infants, alhora que les potencia. Així mateix, contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels nens i nenes.

Aquesta activitat té dues fases: durant la primera, els infants exploren el material i combinen uns objectes amb altres; durant la segona fase, orientat per l’adult i de manera organitzada, els petits recullen el material.

L’espai en el qual es realitza aquesta activitat és l’aula habitual dels infants, preparat de manera que cap altre objecte pugui distreure la seva atenció.

Els materials que s’utilitzen durant el joc heurístic no tenen una finalitat lúdica preestablerta, però són fàcilment combinables entre ells: objectes de la natura, de l’entorn familiar, comprats, confeccionats…