Objectius
– Afavorir el desenvolupament motriu i verbal
– Desenvolupar l’expressió corporal-musical i la creativitat
– Promoure el plaer per escoltar música
– Fer de la música una vivència afectiva
– Enfortir la socialització i integració en un nou grup
– Desenvolupar les capacitats d’atenció, percepció i memòria
– Expressar l’estat d’anim a través de la música

Activitats
– Escolta activa de cançons i contes musicals
– Sonorització de contes
– Jocs rítmics
– Creació de cançons a través de l’improvisació
– Exploració del món dels instruments; manipulació específica de cadascú; Bufar, percutir,sacsegar, rasgar, cantar
– “La meva cançó preferida”; conèixer el repertori preferir de cada nen/a per compartir-lo amb el grup

– Jocs motrius amb parámetres musicals; respostes a diferents tempos, dinàmiques, compàs binari i ternari, vivencia dels diferents caracters de la música
– Balls de Rotllana; pautes simples de moviments, petites coreografíes i jocs de mans
– Música per relaxar-se; banys sonors, relaxació i musica en viu amb diferents instruments

  • Edat dels alumnes: de 2 a 5 anys
  •  Durada: 1 sessió a la setmana d’una hora
  •  Dies:
    • I-2 i I-3 dimarts de 17h a 18h.
    • I-4 i I-5 dimecres de 17 a 18 h.