Som una escola cristiana que segueix el carisma de la nostra fundadora Claudina Thévenet i vol educar integralment el seus alumnes, adquirint coneixements i ajudant-los a créixer com a persones.

Estem arrelats a la cultura del nostre temps i del nostre país.

Volem crear en el centre un ambient de família i de treball en equip. Tenim definit el nostre projecte educatiu. Optem per un finançament públic, sense renunciar a la qualitat educativa.

Acollim nens i nenes de 9 mesos fins a 5 anys.

Utilitzem una metodologia preventiva i activa, oberta, flexible i atenta a cada persona.

La llengua vehicular d’aprenentatge que utilitzem al centre és el català.

Constem de concert educatiu al 2n cicle d’educació infantil.

Tenim continuïtat a l’Escola Maria Auxiliadora.