Inscripcions segon cicle

Benvolgudes famílies,

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, les preinscripcions per al segon cicle d’Educació Infantil tindran lloc a partir de la propera setmana, del 13 de maig fins al 22 de maig. L’objectiu és poder realitzar tot el procés amb la major normalitat possible per totes les famílies.

Per aquesta raó:

PREINSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES 

Les preinscripcions telemàtiques, a partir del dia 13 de maig fins al 22 de maig les heu de fer en dos passos:

1.    Utilitzar el formulari telemàtic que trobareu a: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/5 (quan estigui actiu).

2.    Enviar la documentació necessària escanejada o fotografiada a través del formulari habilitat.

Per a qualsevol dubte o ajut que requeriu podeu trucar al 934 24 02 30 o enviar un correu electrònic a administracion@jmtamarit.es

Documentació que cal aportar en la preinscripció telemàtica:

 • Resguard de la sol·licitud telemàtica
 • DNI de pare, mare, tutor (ambdues cares) *
 • Targeta sanitària de l’alumne
 • Llibre de família 

*Si el domicili no coincideix amb la adreça present al DNI, caldrà presentar el certificat d’empadronament.

Documentació a aportar en altres situacions en la preinscripció telemàtica:

 • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

PREINSCRIPCIONS PRESENCIALS

Les preinscripcions presencialsa partir del dia 19 de maig fins al 22 de maig, per a totes aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció telemàtica ho podran fer presencialment amb cita prèvia i mantenint les mesures de seguretat estipulades pel Departament de Salut i d’Educació:

 • Al centre ha de venir una sola persona sense nens.
 • Han de portar els documents originals i una fotocòpia
 • La sol·licitud emplenada des de casa
 • Portar un bolígraf
 • Portar mascareta i guants
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • No es faran visites guiades al centre, heu de seguir les indicacions del personal.

Us recordem que ens ubiquem, degut a les obres que estem realitzant en la nostra escola, a Salesianes (Col·legi Maria Auxiliadora) C/Sepúlveda 71. 

Documentació que cal aportar en la preinscripció presencial:

 • Sol·licitud emplenada des de casa
 • DNI de pare, mare, tutor (original i fotocòpia)*
 • Targeta sanitària de l’alumne (original i fotocòpia)
 • Llibre de família (original i fotocòpia de la pàgina on només surti el nen) 
 • *Si el domicili no coincideix amb la adreça present al DNI, caldrà presentar el certificat d’empadronament.

Documentació a aportar en altres situacions en la preinscripció presencial:

 • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. (original i fotocòpia).
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. (original i fotocòpia).
 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent. (original i fotocòpia).

CITA PRÈVIA

Demanar cita prèvia per a preinscripcions presencials

Si opteu per la preinscripció presencial, caldrà que demaneu cita prèvia al telèfon del centre 934 24 02 30 (a partir del 13 de maig) o bé al correu administracion@jmtamarit.es

CONTACTA AMB NOSALTRES

Atenció telefònica:
934 24 02 30

De dilluns a divendres
De 9h a 13h i de 15h a 17h

Via correu electrònic:
administracion@jmtamarit.es

ENLLAÇ A L’ARTICLE EN CASTELLÀ

Aquesta web utilitza cookies, pots veure aquí la Política de Cookies. Si continues navegant, estàs acceptant-la    Veure
Privacidad