Citant a Edgar Willems, la música és de naturalesa humana i per tant serveix per desenvolupar les facultats humanes. La música no es a fora, si no a dins de les persones. Tantes cultures antigues (Grècia Clàssica, Índia, Xina), en les seves èpoques de glòria, ho van entendre així, i per tant consideraven la música com un valor humà de primer ordre, ja que fomentava l’afectivitat.

A les nostres societats actuals, on predomina l’intel·lecte i la individualitat, l’afectivitat ha quedat relegada a un segon o tercer pla. No obstant això, els nens, per la seva naturalesa, es regeixen per les emocions. Són la seva eina per comprendre i relacionar-se amb el món que els envolta. Nombrosos estudis demostren la capacitat dels nens per a la música, no tant com a intèrprets o músics, si no per la seva sensibilitat al ritme, a les melodies, al component afectiu que tanca cada cançó o obra musical. És el nostre deure com a educadors fomentar aquesta sensibilitat i oferir-los una educació musical de qualitat, des d’edats primerenques.

La música és una manifestació artística amb el poder d’unir a persones de diferents nacionalitats i fer-les ballar, sentir, compartir i gaudir, sobretot en companyia. En el món en què vivim, on més i més persones pateixen cada dia, es fa important buscar elements que ens connectin, que promoguin la pau i l’enteniment. La música juga aquí un paper fonamental. No hem d’oblidar tampoc la seva funció comunicativa i transmissora de cultura. Les cançons populars, infantils, la música clàssica, la música moderna, totes, contenen significats i valors que són dipositats a les següents generacions, això permet accedir a una part de la cultura que d’una altra manera cauria en l’oblit, o pitjor encara, relegada a ser una peça de museu. La música ha d’estar viva, ha d’experimentar-, les persones han de fer-la seva.

A més, recents estudis científics demostren que l’educació musical pot influir en les capacitats cognitives, d’atenció i fins i tot en la conducta dels més joves, proporcionant-los un millor desenvolupament primerenc.

L’objectiu de l’educació musical en educació infantil ha de ser, per tant, facilitar als nens un apropament a la música des d’una perspectiva emocional, lúdica, que els motivi i alhora generi llaços de germanor i de pau.