TRETS D’IDENTITAT:

 • Oferim una educació cristiana en diàleg coherent entre fe, cultura i vida.
 • Impulsa una escola arrelada en el nostre temps i el nostre món, amb preferència pels més necessitats.
 • Educa:
 • Atenta a cada persona.
 • Sensible als problemes del món.
 • Oberta a l’esperança.
 • Compromesa amb la realitat.
 • Amb esperit de família.
 • Opta per un finançament públic.
 • Vol garantir una educació de qualitat per a tothom.
 • Seguim l’estil de Claudina Thévenet la nostra fundadora.
 • El català es la llengua vehicular del centre.

PILARS PEDAGÒGICS

Una escola per a  tots.

 • Atenta a cada persona, valorant-la tal com és.
 • Que confia en les possibilitats del creixement de cada una d’elles.
 • L’educador és un acompanyant en un procés que busca l’autonomia i la responsabilitat personal de l’alumne i que per mitjà de l’educació en totes les seves formes, persegueix el desenvolupament integral del nen.

OBJECTIUS PRIORITARIS:

 • Que els alumnes se sentin feliços, protagonistes de la seva vida i del seu aprenentatge.
 • Que descobreixin i potenciïn les seves qualitats
 • Que creixin en el seu desenvolupament integral
 • Que desenvolupin la creativitat, la imaginació , gestió de l’ oci i el temps lliure.
 • Afavorir la relació dels infants amb el medi natural, social i cultural.
 • Ajudar en el desenvolupament del llenguatge.
 • Potenciar els aprenentatges a través del joc de descoberta.
 • Que desenvolupin una dimensió ètica i amb respecte a la diversitat.
 • Fomentar l’autoestima, la seguretat emocional i l’optimació de les pròpies capacitats.

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 • Les aules estan distribuïdes en funció de l’edat.
 • Professora de reforç.
 • Desdoblament de grups
 • Tallers de participació de diferents edats.
 • Treballs per racons i projectes.
 • Treball cooperatiu.

PROJECTES I ACTIVITATS MÉS DESTACABLES

 • Hort urbà
 • Aprenentatge de l’anglès
 • Sortides a la natura, teatre, música….
 • Colònies a partir de I-3
 • Psicomotricitat i esport en general
 • Projecte de filosofia. Aprenc a pensar
 • Música

 

AMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ

 • AMPA
 • Consell Escolar
 • Tallers de pares
 • Sortides conjuntes
 • Participació en pregàries

Observacions

 • Servei d’acollida.
 • Servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Esplai d’estiu.
 • Servei de psicopedagog.

També tenim el nostre projecte lingüístic de centre, el qual podeu consultar aquí.