La seva finalitat principal és atendre i donar resposta a la diversitat de l’alumnat de tota l’escola.

El departament esta format per:

 • Un psicòleg
 • Una professora d’educació especial i logopeda.

Les funcions específiques del departament són:

 • Assessorament i col·laboració amb els docents i tutors en l’atenció a la diversitat.
 • Atenció, detecció, seguiment i Intervenció psicopedagògica a l’alumne amb dificultats emocionals, conductuals i d’aprenentatge.
 • Coordinacions amb els serveis externs que atenen alumnes del nostre Centre (EAP, CDIAP, CREDAC, SEM, CRETDIC, Centres privats psicològics i logopèdics…).
 • Assessorament psicopedagògic a les famílies, a traves d’entrevistes individuals, amb la finalitat d’orientar en aspectes educatius i evolutius.
 • Avaluació, amb proves col·lectives, del nivell maduratiu dels nens. Els aspectes valorats son: l’atenció, l’aptitud verbal, l’aptitud quantitativa, l’orientació espacial, la memòria auditiva, la visomotricitat i la maduresa lectoescriptora. Paral·lelament, també es valora la dominància de la lateralitat.
 • Elaboració de programes de formació a través de l’escola pares i mares. Es realitza un taller durant el curs, amb el objectiu de fomentar aptituds més positives en el procés educatiu dels nostres fills.

 

Tallers realitzats:

 • Educar en l’esforç. (curs 2009-10).
 • Educar les emocions. (curs 2010-11).
 • Com posar límits als nostres fills. (curs 2011-12)
 • La comunicació en família. (curs 2012-13)
 • Les pors infantils. “Aquí no volem monstres!” (curs 2013-14)
 • Educar per l’adversitat. Ensenyar a gestionar les emocions negatives. (curs 2014-15)
 • Els bons pares són Imperfectes. Consells per educar dia a dia. (curs 2015-16)
 • Mindfulness en família. Paternitat conscient, educació conscient. (curs 2016-17)
 • Ensenyar a conviure. Educar per l’assertivitat. (curs 2017-18)

 

Enllaços d’interès:

“La autoestima es clave para la inteligencia de tu hijo”. Mario Alonso Puig

“Sobreproteger a los niños les hace más débiles emocionalmente”. Mar Romera

“Límites mejor que castigos”. Álvaro Bilbao