L’objectiu és aprendre a apendre, és a dir, interioritzar estratègies per poder donar resposta a les preguntes que els nens es plantegen.

Amb l’ajut de les mestres i la col·laboració dels pares, els nens aniran trobant la informació necessària per poder construir el seu projecte.

Els infants tenen un paper protagonista en aquest procés i la mestra no transmet informació sinó que orienta i guia la construcció de l’aprenentatge.