Especialistes
Especialista de música   Aina Pérez
Especialista d'anglès   María Montserrat Carranza
Departament d'orientació Psicòleg
Mestra d'educació especial
Pere Araus
Beatriu Puiguriguer