Per tal, d’ajudar a les famílies que ho necessitin, la nostra escola té servei d’acollida  de 8h a 9h del matí.

Si us cal deixar el vostre fill/a només algun dia esporàdic, també ho podeu fer.