Totes les instal·lacions i equipaments  de l’escola , estan adaptats a les  necessitats dels infants, famílies i els professionals.

L’acció educativa es desenvolupa en uns espais determinats on hi son presents uns principis de qualitat:

Terres calents i tous.

Finestrals grans, amb persianes.

Calefacció central.

Ventiladors a totes les aules.

Espais ben cuidats, nets i ordenats.

Harmonia de colors i nombre equilibrat d’elements visuals.

Dintre de l’aula els espais estan diferenciats uns pels treballs individuals i un altre pel joc, experimentació, descobriment, i tasques col·lectives, sovint delimitats amb uns materials que estimulen l’acció dels infants, els hi plantegen reptes i els ajuden a mantenir una actitud activa, s’adeqüen el procés aprenentatge, afavoreixen el desenvolupament harmònic dels infants i dintre d’un ambient estimulant generen confiança, seguretat, tranquil·litat, calma i benestar.

Els espais amb que compta l’escola cobreixen totes les necessitats que tenen els infants: a nivell físic i biològic, motriu, emocional, de comunicació, relació social i intel·lectual.

Les deu aules estan repartides: 4 pel primer cicle i 6 pel segon cicle.

5 sales de bany

Un bany equipat per minusvàlids.

Despatx.

Sala de mestres.

Cuina.

Menjador.

Sala polivalent.

Pati gran enjardinat i pati petit amb sorral.